Výroba a skladování

Výroba a skladování

Všechny výrobní podniky, nezávisle na velikosti, musí velmi dobře zvažovat, kolik svých produktů budou vyrábět, aby pokryly celou poptávku svých zákazníků, ale aby se jejich produkce zbytečně nehromadila na skladu. Vybalancovat optimální stav bývá obtížné a bez dobrého softwaru zpravidla téměř nemyslitelné. Lupa NET nabízí řešení směřující k optimalizaci Vaší výroby. Zároveň přináší dokonalý přehled o aktuálním stavu skladu surovin i hotových výrobků.

Oblasti využití systému

Výroba

Plánování výroby

Chcete efektivně plánovat výrobu a optimalizovat vaše objednávky u dodavatelů? Náš systém Lupa NET Vám nabízí komplexní řešení tohoto problému.

Záznamy

Potřebujete mít evidované přesné záznamy o průběhu výroby a jejích jednotlivých krocích?

Etikety

Musíte vytvářet etikety ke zboží? Naše řešení problému je jednoduché, rychlé a efektivní.

Více z této oblasti

Skladování

Sklad pod kontrolou

Potřebujete dostat pod plnou kontrolu Váš sklad? Základem pořádku je pečlivě propracovaný systém vnitřní logistiky pohybu zboží v přímé vazbě na následující expedici.

Ztráty

Potýkáte se s krádežemi zboží na skladě a ve výrobě? S naším systémem komplexního logování všech operací, logování s propojeným kamerovým záznamem a s logováním změn všech dokladů to budou mít zaměstnanci velmi těžké.

Toky surovin a zboží

Potřebujete zrychlit a zpřesnit toky surovin a zboží v celém podniku? K dispozici je nově vyvinutý systém terminálové expedice.