Výroba a skladování

Výroba a skladování

Všechny výrobní podniky, nezávisle na velikosti, musí velmi dobře zvažovat, kolik svých produktů budou vyrábět, aby pokryly celou poptávku svých zákazníků, ale aby se jejich produkce zbytečně nehromadila na skladu. Vybalancovat optimální stav bývá obtížné a bez dobrého softwaru zpravidla téměř nemyslitelné. Lupa NET nabízí řešení směřující k optimalizaci Vaší výroby. Zároveň přináší dokonalý přehled o aktuálním stavu skladu surovin i hotových výrobků.

Oblasti využití systému

Výroba

Napojení na sklad a expedici

Potřebujete napojit k Vaší výrobní technologii skladový systém a expedici? Umíme napojit jednoduchá řešení i vysoce sofistikované automatizované a robotizované linky.

Bourací (výrobní) protokoly

Bouráte maso nebo vyrábíte produkty? Náš systém bouracích a výrobních protokolů Vám zajistí dokonalý přehled o výrobních cenách a skladových množstvích.

Propojení výroby a mezd

Chcete vést elektronicky docházku, propojit ji s výkony ve výrobě a mít výstupy pro tvorbu mezd? To a mnoho dalšího Vám umíme nabídnout.

Více z této oblasti

Skladování

Sklad pod kontrolou

Potřebujete dostat pod plnou kontrolu Váš sklad? Základem pořádku je pečlivě propracovaný systém vnitřní logistiky pohybu zboží v přímé vazbě na následující expedici.

Ztráty

Potýkáte se s krádežemi zboží na skladě a ve výrobě? S naším systémem komplexního logování všech operací, logování s propojeným kamerovým záznamem a s logováním změn všech dokladů to budou mít zaměstnanci velmi těžké.

Toky surovin a zboží

Potřebujete zrychlit a zpřesnit toky surovin a zboží v celém podniku? K dispozici je nově vyvinutý systém terminálové expedice.