Nezávazná poptávka

Kolik by vás stál náš systém

Naše letitá praxe ukazuje, že žádný provoz nefunguje naprosto stejně. Snažíme se našim zákazníkům informační systém LUPA NET nastavit tak, aby přesně splňoval jejich požadavky.

Proto k opravdu korektní nabídce dochází zpravidla po osobní schůzce (nebo minimálně telefonickém rozhovoru) a detailním rozboru potřeb našich zákazníků. Je nutné přesně zjistit, jak funguje celý provoz. Je důležité, aby se zákazník nemusel podřídit našemu systému, ale aby systém respektoval potřeby našeho zákazníka.

Prostřednictvím tohoto formuláře je možno zažádat alespoň o orientační nabídku, která bude v případě Vašeho zájmu upřesněna a detailněji dopracována.