Historické produkty

Skladový program SKLAD NET a SKLAD START

Program SKLAD NET byl restrukturalizován do verzí podle složitosti systému, možnosti použití určité funkcionality, počtu uživatelů apod. Podrobnosti naleznete v sekci Produktové řady.
Nejjednodušší verze skladového systému SKLAD START úplně zanikla a byla nahrazena jednoduchým vedením skladu s možností inventury v rámci pokladního modulu Lupa NET POS.

Skladový program LUPA NET a LUPA START

Programy Lupa NET a Lupa START zůstaly ve svých funkcích zachovány, pouze byl změněn jejich název na SKLAD NET a SKLAD START.

Skladový program Lupa pro Windows a Lupa MINI

Programy Lupa pro Windows a Lupa Mini jsou předchůdci aktuálních programů SKLAD NET a SKLAD START.
Vývoj těchto programů byl ukončen k 31. 12. 2011.
Do konce roku 2013 byl poskytován datový servis – opravy datových souborů, od 1. 1. 2014 však byla jakákoli podpora těchto produktů zastavena.
Stávající uživatelé mohou využít nabídky cenově zvýhodněného přechodu na aktuální generace programů.

Pokladní modul POS

Program POS je předchůdce programu POS NET.
V současné době již není dále rozvíjen a není ani udržován vzhledem k legislativním změnám.
Stávající uživatelé mohou využít nabídky cenově zvýhodněného přechodu na aktuální generaci programu.

Restaurant

Skladový systém určený pro restaurace pracující pod operačním systémem MS DOS.
Vývoj byl ukončen v roce 1998.

Market

Skladový systém určený pro využití v obchodě pracující pod operačním systémem MS DOS.
Vývoj byl ukončen v roce 1998.