Výrobní šarže

Výrobní šarže slouží k označování vlastních výrobků při výrobě a jejich následné expedici.

Každá šarže označuje druhově totožné výrobky, které byly vyrobeny za stejných podmínek. Cílem označování šarží je možnost dohledat potraviny, u nichž je podezření na zdravotní závadnost.

Každou výrobní šarži je možné v systému Lupa NET napojit na vstupní šarži suroviny, ze které se vyrábí. Tím dojde k jejich jednoznačnému propojení a jednoznačné dohledatelnosti.

Precizní evidence šarží vyžaduje velkou pečlivost a důslednost personálu.