Bourací (výrobní) protokoly

Jak řešíte převody mezi skladovými kartami surovin a hotových výrobků? A jak propočítáváte skutečné výrobní ceny?

Se systémem Lupa NET je to hračka. S modulem Lupa NET Bourání a výroba můžete neomezeně využívat bourací a výrobní protokoly. Do nich se v průběhu výroby zadávají všechny využité vstupy a evidují se také výsledné výstupy výroby.

Z podkladů výrobního protokolu je vygenerovaná výrobní příjemka, která provede odpočet všech použitých surovin ze skladu a připočte na skladové karty výrobků vyrobené množství. Zároveň na základě poměrových cen propočítává dosaženou výrobní cenu výsledných produktů. Ceny všech zúčastněných vstupních surovin jsou převzaty ze skladových cen surovin evidovaných jako vážený průměr z nákupů. Výsledná cena je rozpočítána dle poměrů použitých množství na hotové výrobky. Zároveň jsou do celkové ceny výrobku zohledněny i skutečné výrobní ztráty (např. způsobené tepelnou úpravou apod.).