Produktové řady

Lupa NET POS

Plnohodnotný pokladní systém, který kromě obvyklých funkcí umožňuje například připojení bankovního terminálu, provoz automaticky spouštěné záložní pokladny či propojení na hotelový systém.

Může obsahovat jednoduché sledování stavu skladu. Plnohodnotné evidence stavu skladu dosahuje napojením na skladový systém Lupa NET Basic, nebo Lupa NET Professional.

Pokladní systém je certifikovaný ve shodě s dokumentem WELMEC.

Lupa NET Basic

Retail verze skladového systému pro 1 provozovnu. Obsahuje receptury (rozpad prodejního sortimentu na suroviny), doklady (fakturaci), importy/exporty, ceníky a základní analýzy. Je omezena maximálním počtem 4 do systému zapojených počítačů, 2 současně pracujících uživatelů a maximálně 6 připojených dalších zařízení (pokladen, vah…).

Umožňuje napojení modulu Lupa NET Jídelní Systém (webového rozhraní pro objednávání jídel) a online prodejního kanálu Lupa NET Dáme Nákup.

Nelze k němu ale přidávat další moduly (pro výrobu a expedici), ani provádět jakékoli úpravy na míru.

Lupa NET Professional (P0 – P3)

Plnohodnotný skladový systém obsahující mimo všech možností Lupy NET Basic navíc manažerské analýzy (kontingenční tabulky), centrální systém zákazníků, uživatelsky definované skupiny karet a firem, možnost vlastní úpravy etiket…

Umožňuje napojení modulu Lupa NET Jídelní Systém (webového rozhraní pro objednávání jídel) a online prodejního kanálu Lupa NET Dáme Nákup.

Umožňuje připojení dalších modulů pro výrobu (Lupa NET – Bourání a výroba), pro expedici (Lupa NET – Obchod a expedice) a modulu Lupa NET Nástěnka (zobrazování vybraných dat z Lupy NET prostřednictvím webového prohlížeče). Speciálními úpravami na míru lze zcela přizpůsobit Vašemu provozu.

Lupa NET Jídelní Systém

Modul pro objednávky jídel pro přímou konzumaci (např. v závodní jídelně, či restauraci…), nebo k dalšímu rozvozu přímo k zákazníkovi. K objednávce využívá webový prohlížeč. Další informace naleznete zde.

Lupa NET Dáme Nákup

Profesionální online prodejní kanál s přímým napojením na systém Lupa NET umožňující další zajištění výdeje či rozvozu nákupů zakoupených online.

Lupa NET Konektor

Modul řídící výrobní stroje prostřednictvím systému Lupa NET. Je vyráběný na míru.