Plánování výroby

Hlavním požadavkem každé výrobní firmy je vyrobit takové množství vlastních produktů, aby uspokojila potřeby všech svých odběratelů a aby jí zároveň zůstala na skladě minimální (nejlépe nulová) zásoba, za kterou nestojí odběratelský zájem. Speciálně u rychloobrátkové výroby (jíž je např. potravinářská výroba s čerstvým zbožím s krátkou dobou spotřeby) je obzvlášť důležité, aby byla celá produkce vyprodána beze zbytku.

Součástí modulu Lupa NET Bourání a výroba je velmi sofistikované a dynamické plánování výroby. Plánování reaguje na:

Z centrálního plánu výroby vycházejí: