Jak počítáme cenu našeho systému?

Individuálně pro každý provoz

K opravdu korektní nabídce dochází zpravidla po osobní schůzce (nebo minimálně telefonickém rozhovoru) a detailním rozboru potřeb našich zákazníků. Je nutné přesně zjistit, jak funguje celý provoz. Je důležité, aby se zákazník nemusel podřídit našemu systému, ale aby systém respektoval potřeby našeho zákazníka.

Cena za zavedení

1

Implementační analýza

Prvním krokem k úspěšnému zavedení informačního systému, který má zefektivnit Vaši práci a zjednodušit administrativu spojenou s Vaší hlavní činností, je podrobná analýza všech procesů ve Vašem podniku. Pomůžeme Vám rozklíčovat, co je Vaší největší zátěží a pomůžeme Vám najít optimální řešení. Závěrem prvotní analýzy je projekt, který popisuje jak stávající situaci, tak navrhované řešení. Jeho součástí je cenová kalkulace celého systému a navrhovaný finanční i časový harmonogram.

2

Cena licencí

Systém LUPA NET je koncipován modulárně. Jeho rozsah, možnosti a oblasti použití jsou velice variabilní. Umožňuje jednotlivé moduly nasazovat postupně, a tím rozložit prvotní náklady spojené s pořízením. Zároveň může růst spolu s Vámi. Dle Vašich požadavků Vám na základě provedené implementační analýzy sestavíme také optimální model Vašeho systému.

3

Hardware

Cena za hardware je položkou značně proměnlivou. V některých případech bude možné využít Vaše stávající zařízení, někdy jej bude třeba nahradit zařízením novým. Od toho se také odvíjí celková cena.

4

Nasazení a specifické úpravy

Jestliže prvotní analýzou zjistíme, že Vaše interní postupy jsou natolik specifické a odlišné od toho, jak náš systém normálně funguje, budeme Vám moci systém upravit na míru tak, aby se co nejlépe přizpůsobil procesům uvnitř Vašeho podniku a Vy jste si mohli zachovat svoji konkurenční výhodu.

5

Prvotní zaškolení a měsíc zvýšené podpory

Při nasazování nového systému je potřeba řádně vyškolit všechny, kdo se systémem budou pracovat. A nebojte se, ani po ostrém rozjezdu Vás nenecháme bez pomoci: budete se na nás moci obrátit se všemi svými nejasnostmi.

A startujete novou éru podnikání


Cena provozu

1

Roční maintenance

Váš nový systém chceme po celou dobu jeho provozu udržovat v souladu s platnou legislativou. Chceme, aby držel krok s dobou. Aby podporoval nejnovější technologie a zohledňoval moderní postupy. K tomu slouží systém tzv. maintenance, neboli roční udržovací poplatek. Díky němu Vám můžeme každý rok nabídnout alespoň jeden upgrade s novými a vylepšenými nástroji, na základě kterých budete schopni trvale zvyšovat svoji produktivitu práce.

2

Servisní podpora

Servisní podpora Vám zajistí v situacích bránících provozu prioritní pomoc našich techniků v rozšířené pracovní době. Veškeré podmínky se řídí platnou servisní smlouvou.