Zákaznické ceníky

Nestačí vám jedna cena pro všechny zákazníky? Máte problémy s udržením pořádku v tom, jaké ceny jste slíbili důležitému odběrateli? S tím vším Vám může Lupa NET pomoci.

Problematika individuálních cen a ceníků je v systému Lupa NET velmi propracovaná.

Při obvyklém používání ceníků má hierarchie cen v systému Lupa NET na nejnižší úrovni ceny zapsané na skladových kartách. Ty může „přebít“ cena uvedená v ceníku. A největší prioritu má cena v ceníku označeném jako mimořádný.

Ceny na skladových kartách, cenové hladiny

Nejjednodušším způsobem, s kterým pracuje velká část našich zákazníků, je využití cenových hladin. Každá skladová karta umožňuje vyplnění až 8 různých cen a každý zákazník má nastavenou cenovou hladinu, která pro něho bude vždy vybíraná.

Ceníky

Ceníky fungují pro všechny další speciální případy, tj. pro ceny mimo cenové hladiny zapsané na skladové kartě. Dají se využít např. jako časově omezené akce nebo jako stálé individuální ceny pro různé odběratele nebo i celé skupiny firem, které např. zboží odebírají ve velkém množství.

Mimořádný ceník

Mimořádný ceník je při standardním nastavení nadřazen klasickým ceníkům a cena z ceníku mimořádného „přebije“ všechny ostatní ceny – jak ze skladových karet, tak z ceníků.

Bývá zpravidla využíván na časově omezené akce.