Rozvozové trasy

Rozvážíte své zboží přímo k Vašim zákazníků?
Jak se Vám daří plánovat a optimalizovat rozvozové linky?

Můžeme Vám nabídnout ucelený propracovaný systém, jak tuto náročnou problematiku zvládat s lehkostí.

V systému Lupa NET můžete připravit kompletní podklady pro sestavení linek. U každého zákazníka pečlivě vyplníte:
– adresu, kam bude zboží rozváženo,
– rozvozové dny a časová okna, kdy může být zboží na danou adresu doručeno.

Tyto údaje se zadávají jen jednou při zakládání nového zákazníka, později se pouze aktualizují případné změny.
Všechny objednávky, které do systému zadáváte (importem z e-shopu, či ručně – na základě telefonátu nebo emailu) jsou automaticky zařazovány do předem připravených rozvozů a dále zpracovány.

Vlastní optimalizaci rozvozových linek provádí externí program Rinkai Routing, který je se systémem Lupa NET propojen a čerpá z něho potřebné informace. Umožňuje jednak přípravu pevných tras na delší časové období, ale také každodenní plánování a optimalizování rozvozových tras.
Při plánování i optimalizaci tras dokáže brát v úvahu maximální počet vozidel, kapacitu nakládky, tonážová omezení a časovou dostupnost vozidel, přepravní náklady, případně průjezdnost silnic pro různý typ vozidel.