Optimalizace expedičních procesů

Potřebujete zvýšit kapacitu Vaší expedice a množství zboží, které jste schopní za daný čas vyexpedovat? Naše řešení spočívá v automatizaci dílčích kroků, jejich agregaci a celkové optimalizaci všech procesů.

Při práci v systému Lupa NET se snažíme co nejvíce zjednodušit nezbytnou administrativu, eliminovat jakékoli přepisování již jednou zadaných údajů a veškeré procesy maximálně automatizovat. Stejně je tomu i při expedici Vašich výrobků, či zboží. Chceme, aby se rychle a jednoduše dostaly k Vašim zákazníkům.

Expedient všechny úkony provádí na expedičním terminálu. Ten je uzpůsoben tak, aby práce s ním byla snadná, rychlá a intuitivní. Aby bylo jednodušší vše zadat rovnou do systému než zapisovat poznámky na kus papíru a „v klidu“ je pak přepisovat do počítače.

Expedient si na terminálu otevře expedovaný rozvoz a zakázky dle evidovaných objednávek postupně vykrývá. Ke zjednodušení tohoto procesu používá u vážených položek připojené váhy, které naváženou hmotnost přímo doplňují do formuláře. U balených již etiketovaných výrobků lze využít při expedici skenery čárový kódů nebo QR kódů. Po vykrytí všech zakázek expedovaný rozvoz jednoduše uzavře. V průběhu jeho práce se automaticky vytváří podklady pro fakturaci a pro všechny další potřebné dokumenty. Po uzavření rozvozu se stiskem několika tlačítek tyto doklady vytisknou, případně v elektronické podobě odešlou zákazníkům.

Řidič si zboží přebere, provede rychlé kontrolní vážení a vše naloží na vůz. Vytištěné doklady (faktury, dodací listy) odváží seřazené v pořadí, v jakém bude zakázky rozvážet. Přičemž rozvozové trasy jsou již v této fázi zoptimalizovány. Poté přesně ví, jakou trasou pojede, kdo bude platit v hotovosti, kdo převodem … Nic nerozmýšlí, na nic nečeká a odjíždí k zákazníkům.

Po jeho návratu zpět se vypořádá obdržená hotovost a vrácené obaly. Vše je přesně evidováno. Nic se nemůže jen tak ztratit. Vrácené potvrzené faktury a dodací listy se zdigitalizují a stávají se tak snadno součástí auditní stopy.

Celý proces je tak úspěšně uzavřen.