Karty pro firmy

Dodáváte svoje zboží do větších obchodů nebo řetězců? Patříte mezi firmy, od kterých jejich odběratelé vyžadují přizpůsobení označování zboží svým požadavkům?

Podobná situace je v současné době poměrně běžná a může klást na výrobní firmu značné nároky na evidenci a další spojenou administrativu.

Větší obchodní společnosti a obchodní řetězce často od svých dodavatelů vyžadují, aby svoje zboží označovali názvem, který si sami zvolí. Chtějí, aby je balili do specifických obalů a značili speciálními etiketami přizpůsobenými brandu obchodní společnosti. Mohou požadovat, aby etiketa obsahovala cenu pro koncového zákazníka a čárový kód, který odpovídá zaknihování v jejich skladových a pokladních systémech.

Přesně pro tyto případy má systém Lupa NET vyvinutý sofistikovaný nástroj, který Vám situaci pomůže hravě zvládnout.

Aby zboží pro různé odběratele splňovalo odlišné požadavky co do značení a balení výrobku, není nutné mít v systému skladové karty těchto výrobků zařazeny několikrát pro různé odběratele s jejich specifickou identifikací. Daný výrobek je ve formě skladové karty založen v systému pouze jednou. Odlišnosti oproti základní skladové kartě (individuální vlastnosti dané karty pro konkrétního zákazníka) se definují ve speciálním formuláři Nastavení karet pro firmy. Přičemž v prvním kroku je nutné firmě, jíž se individuální nastavení etiket týká, tuto možnost povolit.

Individuální nastavení etiket umožňuje značení:

Navíc je možné nastavit další kódy pro označování větších balení jako jsou kartony, přepravky, palety atd. Také lze specifikovat GTIN pro doklady, díky němuž je možné zjednodušit příjem dokladů na straně odběratele.

Třešničkou na dortu je možnost nastavení individuální velikosti balíčků pro výrobu pro daného odběratele, tzn. nastavení čisté hmotnosti balení specifikované minimální, standardní a maximální hmotností.

Podobně lze upravit nastavení etiket pro skladové karty nakupovaných výrobků, které jsou dále pouze přeprodávány. Na stejnou skladovou kartu je možné naskladňovat stejný výrobek od různých dodavatelů, který je označován různými kódy. Pokud chcete toto zboží přijímat a dále expedovat pomocí skeneru, což příjem zboží i výslednou expedici výrazně zrychluje a zjednodušuje, právě formulář Nastavení karet pro firmy umožní nastavení specifických etiket různých dodavatelů.