Modul JATKA

Pro provozovatele porážky zvířat jsme připravili samostatný modul Lupa NET – JATKA

Modul umožňuje robustní sledování šarží zvířat od skupinových šarží například pro prasata po detailní sledování šarží až na úroveň jednotlivého kusu například u skotu. V rámci jedné šarže (kusu) lze detailně sledovat kromě základní veterinární klasifikace řadu dalších parametrů – například farmu, plemennou příslušnost, věk, metodu zrání a další individuálně definovatelné parametry.

Modul má detailně propracovanou přípravu šarží a jejich vzorů až na úroveň jednotlivých dodavatelů a položek. Tím je zabezpečeno to, že následný příjem zvířat je i při sledování mnoha parametrů každé šarže administrativně omezen skutečně na evidenci několika údajů.

Generování šarží pro příjem zvířat probíhá hromadně dle vybraných vypracovaných vzorů. Příprava šarží je tedy z kvalitně vypracovaných vzorů již velmi rychlá rutinní záležitost.

V procesu vlastního příjmu zvířat se pro první kus doplní konkrétní údaje a pro každý další kus se může postupovat vytvářením kopie předchozí šarže, což dále administrativní náročnost evidence snižuje.

Pro vlastní klasifikaci zvířat lze využít individuálních doplňků, kterých může být více a můžou platit pro vybrané příjmové terminály (PC). Tyto doplňky jsou integrovány přímo do SW Lupa NET.

Příklad konkrétních doplňků pro klasifikaci skupin zvířat:

Vepřové

–> Klasifikuje se metodou SEUROP
–> Pro klasifikaci se používá klasifikační pistole firmy DotWeb, pro navažování některá z podporovaných vah
–> Systém variantně umožňuje i kompletně ruční klasifikaci
–> Pro výpočet ceny je nutné mít pro danou firmu a danou skladovou kartu založený nákupní ceník
–> Pro úpravu prodejní ceny jsou definována přesná pravidla v integrované tabulce pro výpočty cen.

Příklad klasifikace vepřového

Hovězí

–> Eviduje se z důvodu dosledovatelnosti a veterinárních předpisů každý kus samostatně
–> Klasifikuje se podle registračních čísel kusůKlasifikace se provádí ručně kvalifikovaným odhadem
–> Pro navažování se používá některá z podporovaných vah
–> Systém variantně umožňuje i kompletně ruční klasifikaci
–> Pro úpravu prodejní ceny jsou definována přesná pravidla v integrované tabulce pro výpočty cen.

Příklad klasifikace hovězího:

POZN: V obou případech je uplatňováno dle vyhlášky snížení zjištěné hmotnosti o 2 % z důvodu úbytku hmotnosti jatečního těla po zabití.

Do systému jsou integrovány jednotlivé váhy a klasifikační pistole.
Na základě provedené klasifikace lze přímo vytisknout samofakturu.
Modul splňuje nároky na nejpřísnější požadavky dosledovatelnosti a umožňuje řadu individuálních funkcí. Rovněž do něj lze integrovat další klasifikační zařízení, pokud mají požadované datové výstupy.

Modul lze využít zcela samostatně pro řešení problematiky nákupu, klasifikace, označování a samofakturace poražených zvířat. Stejně tak lze modul JATKA použít jako součást ERP systému Lupa NET, jehož základem je komplexní skladové hospodářství a obsahuje také moduly pro bourání, výrobu, expedici, vedení obchodní agendy a mnoho dalšího.

Popis další funkcionality ERP systému Lupa NET

Robustní plánování výroby

na úrovni mnoha výrobních oddělení – porážka, bourárna, různá samostatná výrobní oddělení. Každou skupinu je možné dělit dle konkrétní organizační struktury nebo sortimentních skupin (hovězí nebo vepřová porážka nebo bourárna). Tato oddělení mezi sebou mají vzájemné vazby typu výrobce – zákazník. Toto na sebe navazuje v procesu plánování a s těmito vazbami to pak funguje i ve vlastní výrobě. Plánování výroby má vazbu na nákup surovin a prodej zákazníkům. Vše tvoří jeden vysoce produktivní celek, který toto podchycuje zcela komplexně.

Bourání a Vlastní výroba

probíhá na úrovni výrobních oddělení, která jsme definovali v plánování. Výroba podchycuje logistiku pohybu surovin po podniku. I při složitých kombinovaných výrobách víme přesně, z kterého výrobního oddělení nebo skladu a v jakém hmotnostním objemu splníme požadavek na vstupy dalších oddělení. Základním prvkem každé výroby je její výstup v podobě bouracího nebo výrobního protokolu. Umíme podchytit rozmanité výroby s různě dlouhými výrobními cykly od denní výroby rychloobrátkového zboží až po složité výroby, kde objednání komponentů výroby probíhá například s půlročním předstihem (například výroba tištěných spojů).

Expedice

podchycuje precizně interní skladovou logistiku od příjmu zboží, jeho značení, tvorby zakázek, jejich průběžné skladování před expedicí, třídění do rozvozních linek až po nakládku na rozvozní automobily, systém průběžných a finálních vážení, logování všech pohybů v systému a propojení těchto logů s kamerovým systémem. Jednotlivých prvků, které musí být vzájemně odladěné, je celá řada a tvoří komplexní celek umožňující splnit vysoké nároky. Vše je rovněž optimalizováno na maximální produktivitu procesů pro nejdynamičtější rychloobrátkový sortiment, kde jsou zákazníky požadovány dodávky na čas.

Obchod

kompletní prostředí pro multikanálový příjem objednávek (telefon, mail, e-shop, EDI…), informační prostředí pro obchodníky, propracovaný systém obchodních ceníků se systémem jejich efektivního udržování, vazba na vyhodnocení výsledků obchodní činnosti a snadné udržování prodejních cen podniku podle nákupních a výrobních cen, propracovaný systém přípravy rozvozních linek ručně nebo pomocí externího systému Rinkai, propojení s telefonním systémem Optim Cool, propracovaný systém práce s pohledávkami s programem prevence vzniku nedobytných pohledávek.

Komplexní vedení digitalizovaných dokladů a práce s nimi na více úrovních řízení podniků, propracované obousměrné datové propojení s účetním programem Pohoda, nadstavbový modul Nástěnka pro rychlý přístup k datům a mnoho dalšího.

Pokud jste dočetli až sem a informace o takovém komplexním ERP systému by Vás zajímaly, je možné provést prezentaci na vlastním živém řešení. Kromě toho, že jsme tvůrci programu, jsme i jeho intenzivní uživatelé. Myslíme si, že dokážeme dobře rozumět Vašim problémům.