Blokace provedení objednávky

Další z možností, jak mít lépe pod kontrolou pohledávky po datu splatnosti je umožnění blokování dalších objednávek, které nesplňují nastavené podmínky. Objednávku je možné zablokovat při jedné z následujících možností:

V předchozím Provozním tipu Odběrový limit bylo popsáno, jakým způsobem se v systému Lupa NET pracuje s odběrovým limitem. V nových verzích (od verze 4.34.8045) dochází k upřesnění terminologie a jsou oproti původnímu odběrovému limitu rozlišovány 2 limity:

Oba tyto limity se nastavují v rámci Číselníku firem pro konkrétního zákazníka. Zároveň se zde určuje, zda si přejeme limity kontrolovat a zahrnovat je do blokace další objednávky.

K nastavení limitů je možné přistoupit jen u zákazníků, které potřebujeme více kontrolovat a nechceme připustit, aby jejich dluh narůstal do velkých rozměrů. Pokud řádky Nekontrolovat neuhrazený limit a Nekontrolovat limit po splatnosti zaškrtneme, blokace další objednávky nebude u daného zákazníka podle nastavených limitů posuzovaná.

Třetím limitem umožňujícím blokaci další objednávky v Importech z E-SHOPU je překročení nastavené doby po datu splatnosti. Hromadně pro všechny zákazníky lze totožnou Limitující dobu nezaplacených pohledávek po splatnosti nastavit v Systémových nastaveních na listu Objednávky zákazníků. Je-li ale limitující doba pohledávek po splatnosti pro některé zákazníky odlišná, definice se u nich provádí v rámci Číselníku firem. Nastavení z Číselníku firem přebije Systémové (hromadné) nastavení.

Už v dřívějších verzích se v tabulce Importy z E-SHOPU zobrazoval nastavený Odběrový limit, celkový objem pohledávek a objem pohledávek po splatnosti. Obchodník podle zobrazených údajů mohl reagovat a další objednávku nepřijmout. Ale záviselo to pouze na jeho rozhodnutí. V nových verzích je možné při překročení jakéhokoli z nastavených limitů objednávku zablokovat. Přijetí další objednávky je pak možné pouze po odstranění limitujícího faktoru, tzn. po úhradě dlužné faktury.