Práce s cenami a s ceníky v systému Lupa NET

Problematika ceníků je v systému Lupa NET velmi propracovaná. Není úplně snadné přednést její krátký zjednodušený popis. Rovněž by nebylo žádoucí vytvořit rozsáhlou detailní studii, která by byla pro čtenáře už velmi těžko čitelná. Cílem tohoto článku je nastínění možností především těm uživatelům, které individuální cenotvorbu zatím nepoužívají a hlavní nabízené možnosti ani neznají.

Při obvyklém používání ceníků má hierarchie cen v systému Lupa NET na nejnižší úrovni ceny zapsané na skladových kartách. Ty může „přebít“ cena uvedená v ceníku. A největší prioritu má cena v ceníku označeném jako mimořádný.
Systém je ale možné nastavit také tak, aby byla vždy vybraná nejnižší cena ze třech nabízených možností – ze skladové karty, z ceníku určeného zákazníkovi, z mimořádného ceníku určeného zákazníkovi.

V dalším textu se budeme věnovat typickému nastavení – hierarchie skladová karta -> ceník -> mimořádný ceník.

Ceny na skladových kartách, cenové hladiny

Nejjednodušším způsobem, s kterým pracuje velká část našich zákazníků, je využití cenových hladin. Každá skladová karta a receptura umožňuje vyplnění až 8 různých cen a každý zákazník má v číselníku firem nastavenou cenovou hladinu, která pro něho bude vždy vybíraná. Není nutné používat všech 8 cenových hladin, ale je nezbytné mít vyplněné právě ty cenové hladiny, které má některý ze zákazníků přidělené.

Ceníky

Ceníky tedy fungují pro speciální ceny mimo cenové hladiny zapsané u produktu na skladové kartě. Dají se využít jako časově omezené akce nebo jako individuální ceny pro různé odběratele nebo i celé skupiny firem, které např. zboží odebírají ve velkém množství.

Časové hledisko

Z časového hlediska můžeme nový prodejní ceník nastavit dvěma způsoby.

Přiřazení ceníku k firmám

Podle toho, komu je ceník určen, rozlišujeme zhruba 4 případy:

Nastanou-li případy, kdy zákazníkovi budeme prodávat zboží, které není v žádném jemu přiřazeném ceníku, bude použita cena přímo ze skladové karty z cenové hladiny jemu určené.

Položky

Je-li nastavena platnost a příslušnost ceníku, v dalším kroku k novému ceníku doplníme položky zboží a jejich speciální cenu. Při zadávání prodejních cen je opět možné využít cenové hladiny 1-8. Více prodejních cen (hladin) je nutné zadat, slouží-li jeden ceník pro více firem, které mají přiřazené různé cenové hladiny. Pokud potřebnou cenovou hladinu nevyplníme, bude příslušné firmě při prodeji zboží nabízeno s nulovou cenou.

Pro snadnější práci s cenami je možné nastavit sloupce tak, aby byly pro porovnání stávajících a akční cen údaje okamžitě jednoduše viditelné.

Mimořádný ceník

Mimořádný ceník je při standardním nastavení nadřazen klasickým ceníkům a cena z ceníku mimořádného „přebije“ všechny ostatní ceny – jak ze skladových karet, tak z ceníků.

Bývá zpravidla využíván na časově omezené akce.

Speciální využití ceníků

Ceníky pro e-shop Dáme Nákup

Specialitou je použití ceníků pro potřeby e-shopu Dáme Nákup. Ceníky mohou být ještě navíc využívány pro zobrazování prodejního sortimentu ve speciálních kategoriích AKCE, NOVINKY a TOP.

Ceníky pro Jídelní Systém

Další využití ceníků slouží k zobrazování denních jídelníčků na e-shopu Jídelního Systému. Ty mohou obsahovat různé typy jídel v podobě polévek, hlavních jídel a příloh, které se mohou různě kombinovat dle nastavených pravidel.
Ceníky jsou pro tento účel speciálně upraveny, aby bylo možné nastavit a pro objednávky kontrolovat např. celkové maximální množství objednávek, datum a čas pro blokaci poslední objednávky apod.