Plány pro rok 2021

Na začátku každého nového roku pečlivě plánujeme, kam se budou naše kroky ubírat a do čeho naplno soustředíme své síly.

Stále neztrácíme optimismus a věříme, že náš život již brzy budeme žít zase svobodně – v soukromí i v našich profesích – v zaměstnáních, v podnikání. Bez restrikcí a drastických omezení. Připravení ale musíme být i na variantu, že budeme muset být ještě nějakou dobu trpěliví. A proto vývoj dále plně zaměřuje na podporu online prodejů – převážně platformy Dáme Nákup. Chceme ji dále rozšiřovat o stále pokročilejší funkce a nabízet Vám moderní způsob, jak dostat své zboží k Vašim zákazníkům, když oni nemohou tak snadno k Vám.

Ve fázi testování už je v systému Lupa NET (jako součást modulu Bourání a výroba) kompletně přepracovaný systém práce se šaržemi – generace Šarže 2.0. Nová generace zlepšuje dohledatelnost jednotlivých šarží, sledování jejich expirace a celkově ještě více zpřehledňuje skladovou evidenci z pohledu šarží. V nejbližší době bude také umožněno v jednotlivých šaržích rozlišovat trvanlivost v závislosti na způsobu zabalení. Také byla doladěna expedice zboží nikoli pouze vážením, ale rovněž pomocí snímání QR kódů na etiketách expedovaného zboží (včetně informací o nesených šaržích).

Velkou pozornost věnujeme dalšímu vývoji modulu Bourání a výroba. Snažíme se o maximální optimalizaci pracovních postupů na výrobních terminálech tak, abychom zrychlili a usnadnili jejich obsluhu.

Stále také pracujeme na automatizaci digitalizace dokumentů vstupujících do systému a vystupujících z něho.

Novinkou v průběhu letošního roku by měla být nová forma mobilní pokladny pro restaurační zařízení, tzv. mobilní číšník. Doposud je náš mobilní číšník postaven na technologii serverového řešení. Prudkým nárustem cen serverů a operačních systémů k nim se ale toto řešení stává finančně velmi nákladné a v dnešní době dramatických finančních ztrát pro restaurace naprosto nedostupné. Proto hledáme jiné technologické cesty dostupné pro všechny naše zákazníky.