Modul Lupa NET – Bourání a výroba

Modul Bourání a výroba Vás provede celým procesem bourání nebo procesem výroby.
Prostřednictvím bouracích a výrobních protokolů do procesu vstupují prvotní suroviny a jsou transformovány do výsledných výrobků. Systém automaticky provádí převod mezi zúčastněnými skladovými kartami a udržuje detailní přehled o stavech skladových karet.

Modul umožňuje výrobu na sklad nebo výrobu přímo konkrétním zákazníkům v závislosti na přijatých objednávkách.
Je schopen evidovat šarže, které s výrobkem prostupují celým výrobním procesem.

Podstatné je, že se výrobní protokoly vyplňují přímo ve výrobním procesu na výrobním terminálu. Odpadá přepisování z pomocných papírů a jakákoli dvojitá evidence.
Svůj drahocenný čas můžete věnovat užitečnějším aktivitám.

Modul Bourání a výroba také zajistí plánování výroby v závislosti na již přijatých objednávkách s podporou statistických dat z vlastní historie. Výstupem plánování je jak množství, tak struktura objednávaných surovin. Tak aby Vám na skladě nezůstávaly zbytečně velké zásoby, ale zároveň abyste byli schopní uspokojit objednávky všech Vašich zákazníků.

Spojením s dalšími moduly (Lupa NET – Obchod a Expedice, Lupa NET – Nástěnka, případně s online platformou Dáme Nákup) získáme ucelený systém, který nám umožní lepší efektivitu a větší produktivitu práce.