Lupa NET Nástěnka

Už jste slyšeli o našem novém modulu Lupa NET Nástěnka, který jsme začlenili do systému Lupa NET Professional?

Nástěnka umožňuje komplexní prezentaci dat z celého systému Lupa NET Professional formou interaktivního dynamického webového rozhraní. Je hlavním přehledným zdrojem informací jak pro kontrolu, tak pro řízení. Je pro Vás dostupná vzdáleně, výsledky svého podnikání můžete hodnotit z kanceláře, ale také z pohodlí Vašeho domova, či z parku.

Součástí modulu je digitalizace přijatých i vydaných dokladů spárovaných s evidencí v systému. Nástěnka umožňuje všechny digitalizované doklady prohlížet, vícestupňově je zde autorizovat, v případě potřeby i odesílat mailem.
Pomocí podrobného dobře fungujícího workflow práce se zákazníky je možno kompletně hlídat platební morálku Vašich odběratelů a tím snižovat objem pohledávek po splatnosti. 

Modul může zajišťovat exporty do účetnictví. Kompletně zpracovaná je komunikace s účetním systémem Pohoda.