Registrační pokladny a elektronická evidence tržeb

Zde pro Vás monitorujeme některé důležité informace týkající se elektronické evidence tržeb.

Elektronická evidence tržeb se stala skutečností

Od roku 2016 je v České republice postupně spouštěn systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. Elektronická evidence tržeb (EET, někdy také E-tržby) je systém rychlé komunikace mezi podnikateli a Finanční správou ČR.

Co je EET, jak funguje

Každá hotovostní tržba podnikatele je v okamžiku zaplacení zaevidována prostřednictvím internetu v centrálním datovém úložišti Finanční správy a jako potvrzení je zaslán zpět unikátní kód, který podnikatel uvede na účtenku. Evidují se platby v hotovosti včetně prostředků de facto představujících peníze (žetony, kupony), platby kartou či jiným elektronickým prostředkem a platby stravenkami nebo šeky. Platby převodem z účtu na účet nebo formou inkasa evidenci nepodléhají. Existují i řešení pro případ dočasného výpadku internetového spojení či pro vybrané obory zjednodušená evidence v off-line režimu. Elektronická evidence tržeb by měla zastoupit v minulých letech chystané a nikdy v praxi neuvedené fiskální pokladny.

Registrační pokladny a EET - připravte se na vše s naším pokladním systémem.

Registrační pokladny a EET

Proč se EET zavádí a koho se týká

Po bouřlivých diskuzích roku 2014 a začátku roku 2015 týkajících se zavedení elektronické evidence tržeb v České republice a po sbírání prvotních zkušeností padlo definitivní rozhodnutí, že vzorem bude Chorvatsko, v němž projekt elektronické evidence tržeb zavedli v roce 2013. „Chorvatský systém je jednoduchý, nadměrně nezatěžuje podnikatele a díky on-line spojení s finanční správou nevzniká prostor pro následné úpravy přijatých a vykázaných tržeb,“ prohlašuje po konzultacích ministr Babiš.

Povinnými subjekty, kterým je uložena povinnost evidovat tržby, jsou právnické osoby s podnikatelskou činností a podnikající fyzické osoby, pokud platí (nebo mají platit) daně v České republice.


Cíle a etapy EET

Původním cílem bylo spustit systém e-tržeb (EET) v roce 2016. Ještě začátkem roku 2015 se uvažovalo, že od 1. ledna 2016 by měly evidenci podléhat restaurační, stravovací a ubytovací služby, od 1. dubna 2016 pak maloobchod/velkoobchod a následně od 1. července 2016 ostatní činnosti, například kadeřníci, obuvníci, svobodná povolání a tak dále. Jak již víme, proběhlo vše trochu jinak – restaurační, stravovací a ubytovací služby spustily první vlnu EET v prosinci 2016. V březnu 2017 se k nim připojily malo- i velkoobchody. Další dvě plánované etapy byly rozhodnutím Ústavního soudu zrušeny.

Postupné spouštění EET

  • od 1. prosince 2016 – subjekty poskytující ubytovací a stravovací služby
  • od 1. března 2017 – podnikatelé provozující maloobchod a velkoobchod

Původní plán etap, který však byl zrušen rozhodnutím Ústavního soudu

  • od 1. března 2018 – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství
  • od 1. června 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti

S elektronickou evidencí se snižuje DPH u stravovací služby

Pro zmírnění dopadu na podnikatele v restauračních službách a v pohostinství ministerstvo financí slíbilo přeřazení těchto služeb do snížené sazby DPH (15%).

Jak jste připraveni na zavedení elektronické evidence tržeb?

  • Klasické starší hardwarové pokladny pravděpodobně vyhoví pouze v případě, když jejich firmware výrobci hardwaru budou ochotni upravit.
  • Nové klasické hardwarové pokladny se začnou vyvíjet a vyrábět, až bude známé naprosto přesné technické zadání od ministerstva financí ČR.
  • POS pokladny obecně budou vyžadovat úpravu softwaru a následný upgrade. U českých výrobců softwaru toto pravděpodobně nebude u aktuálních verzí představovat větší problém.

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/eet

Registrační pokladny a EET se dotknou všech poskytovatelů stravovací služby

Poptáte

Konkrétní nabídka je zpravidla vypracována v návaznosti na společnou konzultaci, z níž vyplynou konkrétní požadavky a specifikace. Z naší letité zkušenosti vyplývá, že žádný provoz není úplně stejný, jakkoli se tak na počátku jeví.

Společně zavedeme

Na průběh instalace, na nastavení a vyladění systému dohlíží po celou dobu naši technici, ať již fyzickou přítomností na úplném počátku, či vzdálenou pomocí v průběhu celého procesu. Vaši pracovníci budou patřičně zaškoleni a seznámeni s potřebnými informacemi. S naší asistencí může být rovněž systém naplňován potřebnými vstupními daty (počátečními stavy skladu, skladovými kartami, recepturami apod.).

Poradíme

Své dotazy můžete volat na telefonní číslo +420 495 531 231, případně Hot line +420 777 334 697, a to v průběhu pracovní doby (Po-Pá 7:30-16:30). Během rozšířené pracovní doby (Po-Ne 7:30-21:00) mohou služby Hot line využívat zákazníci s předplacenou službou Podpora.

Registrační pokladny a elektronická evidence tržeb

Od roku 2016 byl v České republice postupně spuštěn systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. Zde pro Vás monitorujeme některé důležité informace.

Zobrazit

Aktuality

22. října 2019

Omezená platnost pokladních certifikátů

Nezapomněli jste si zkontrolovat platnost svého pokladního certifikátu, který používáte pro evidenci tržeb?

Sledujte nás

Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo