Registrační pokladny a elektronická evidence tržeb

Zde pro Vás monitorujeme některé důležité informace týkající se elektronické evidence tržeb.

Elektronická evidence tržeb se stala skutečností

Od roku 2016 je v České republice postupně spouštěn systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. Elektronická evidence tržeb (EET, někdy také E-tržby) je systém rychlé komunikace mezi podnikateli a Finanční správou ČR.

Co je EET, jak funguje

Každá hotovostní tržba podnikatele je v okamžiku zaplacení zaevidována prostřednictvím internetu v centrálním datovém úložišti Finanční správy a jako potvrzení je zaslán zpět unikátní kód, který podnikatel uvede na účtenku. Evidují se platby v hotovosti včetně prostředků de facto představujících peníze (žetony, kupony), platby kartou či jiným elektronickým prostředkem a platby stravenkami nebo šeky. Platby převodem z účtu na účet nebo formou inkasa evidenci nepodléhají. Existují i řešení pro případ dočasného výpadku internetového spojení či pro vybrané obory zjednodušená evidence v off-line režimu. Elektronická evidence tržeb by měla zastoupit v minulých letech chystané a nikdy v praxi neuvedené fiskální pokladny.

Registrační pokladny a EET - připravte se na vše s naším pokladním systémem.

Registrační pokladny a EET

Proč se EET zavádí a koho se týká

Po bouřlivých diskuzích roku 2014 a začátku roku 2015 týkajících se zavedení elektronické evidence tržeb v České republice a po sbírání prvotních zkušeností padlo definitivní rozhodnutí, že vzorem bude Chorvatsko, v němž projekt elektronické evidence tržeb zavedli v roce 2013. „Chorvatský systém je jednoduchý, nadměrně nezatěžuje podnikatele a díky on-line spojení s finanční správou nevzniká prostor pro následné úpravy přijatých a vykázaných tržeb,“ prohlašuje po konzultacích ministr Babiš.

Povinnými subjekty, kterým je uložena povinnost evidovat tržby, jsou právnické osoby s podnikatelskou činností a podnikající fyzické osoby, pokud platí (nebo mají platit) daně v České republice.


Cíle a etapy EET

Původním cílem bylo spustit systém e-tržeb (EET) v roce 2016. Ještě začátkem roku 2015 se uvažovalo, že od 1. ledna 2016 by měly evidenci podléhat restaurační, stravovací a ubytovací služby, od 1. dubna 2016 pak maloobchod/velkoobchod a následně od 1. července 2016 ostatní činnosti, například kadeřníci, obuvníci, svobodná povolání a tak dále. Jak již víme, proběhlo vše trochu jinak – restaurační, stravovací a ubytovací služby spustily první vlnu EET v prosinci 2016. V březnu 2017 se k nim připojily malo- i velkoobchody. Další dvě plánované etapy byly rozhodnutím Ústavního soudu zrušeny.

Postupné spouštění EET

  • od 1. prosince 2016 – subjekty poskytující ubytovací a stravovací služby
  • od 1. března 2017 – podnikatelé provozující maloobchod a velkoobchod

Původní plán etap, který však byl zrušen rozhodnutím Ústavního soudu

  • od 1. března 2018 – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství
  • od 1. června 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti

S elektronickou evidencí se snižuje DPH u stravovací služby

Pro zmírnění dopadu na podnikatele v restauračních službách a v pohostinství ministerstvo financí slíbilo přeřazení těchto služeb do snížené sazby DPH (15%).

Jak jste připraveni na zavedení elektronické evidence tržeb?

  • Klasické starší hardwarové pokladny pravděpodobně vyhoví pouze v případě, když jejich firmware výrobci hardwaru budou ochotni upravit.
  • Nové klasické hardwarové pokladny se začnou vyvíjet a vyrábět, až bude známé naprosto přesné technické zadání od ministerstva financí ČR.
  • POS pokladny obecně budou vyžadovat úpravu softwaru a následný upgrade. U českých výrobců softwaru toto pravděpodobně nebude u aktuálních verzí představovat větší problém.

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/eet

Registrační pokladny a EET se dotknou všech poskytovatelů stravovací služby

Poptáte

Konkrétní nabídka je zpravidla vypracována v návaznosti na společnou konzultaci, z níž vyplynou konkrétní požadavky a specifikace. Z naší letité zkušenosti vyplývá, že žádný provoz není úplně stejný, jakkoli se tak na počátku jeví.

Společně zavedeme

Na průběh instalace, na nastavení a vyladění systému dohlíží po celou dobu naši technici, ať již fyzickou přítomností na úplném počátku, či vzdálenou pomocí v průběhu celého procesu. Vaši pracovníci budou patřičně zaškoleni a seznámeni s potřebnými informacemi. S naší asistencí může být rovněž systém naplňován potřebnými vstupními daty (počátečními stavy skladu, skladovými kartami, recepturami apod.).

Poradíme

Své dotazy můžete volat na telefonní číslo +420 495 531 231, případně Hot line +420 777 334 697, a to v průběhu pracovní doby (Po-Pá 7:30-16:30). Během rozšířené pracovní doby (Po-Ne 7:30-21:00) mohou služby Hot line využívat zákazníci s předplacenou službou Podpora.

Registrační pokladny a elektronická evidence tržeb

Od roku 2016 byl v České republice postupně spuštěn systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. Zde pro Vás monitorujeme některé důležité informace.

Zobrazit

Aktuality

12. března 2020

Instalace nové verze startují koncem března

Od 1.5.2020 dochází k legislativní změnám v DPH. Přinášíme Vám novou verzi, která tyto změny řeší a společně s dalšími zajímavými funkcemi.

Sledujte nás

Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo