Pokladní systém pro obchody a restaurace

počítačová pokladna nové generace pokrývající požadavky moderního pokladního systému

Pokladní systém POS NET

Disponuje obvyklými možnostmi POS systému provozovaného v obchodě nebo restauraci, kde již nestačí mít u pokladny pouze tiskárnu, peněžní zásuvku a třeba čtečku čárových kódů. Za samozřejmé považujeme připojení dalších periferií (on-line váhy, grafického zákaznického displeje, programovatelné obchodní klávesnice a dalších) i např. pohodlnou možnost markování zboží bez čárového kódu prostřednictvím přímých kláves nebo kláves v přídavných panelech. Obvyklý je také přehledný soupis namarkovaných položek se snadnou možností opravy chyb.

V restauraci je samozřejmá možnost vytváření objednávek jednotlivých stolů (účtů) a následné operace s nimi – separace či platba části účtu. I nejmenší restaurace také využívají např. možnost cíleného tisku objednávek pro kuchyň a bar, ve větších je pak objednávkových tiskáren více. Obvyklé je i propojení více pokladen do sítě s možností tzv. plovoucích účtů, elektronického přihlašování číšníků apod.

Pro podrobnou kontrolu provozu pokladny je k dispozici detailní, ale přehledná kontrolní páska s možností filtrování uložených dat. Pásku – nebo její část – je možné exportovat do Excelu.

hlavní obrazovka pokladny

Pokladní systém pro obchody a restaurace

Moderní nástroje pokladního systému POS NET


Plně grafické rozhraní (obchod, restaurace, velkoobchod)

Jedním z vizuálně nejvýraznějších prvků pokladního modulu POS NET je variabilní rozhraní pro prodej. Prvky hlavního panelu i přídavných panelů je možné měnit v široké škále funkcí, barev a tvarů. Prvky se mohou i překrývat. Lze tak vytvořit grafické rozhraní klasicky střídmé či extravagantní, přizpůsobené specifickým požadavkům samoobslužné pokladny nebo vycházející z firemní grafiky provozovatele pokladny.

Pokladní systém POS NET je dodávaný se třemi vzory grafického rozhraní. Je na Vás, zda si některý vyberete, upravíte nebo vytvoříte úplně nový v uživatelsky přívětivém a intuitivním editoru panelů.

Pokud se však sami tvorbou panelů zabývat nechcete, nabízíme vytvoření grafiky dle Vašich požadavků.

Pokud k POS NET terminálu připojíte druhý monitor, lze jej využít jako přehledný zákaznický displej, kde kromě informací o probíhajícím nákupu můžete současně poskytovat další informace (chystané akce, přijímané platební karty, stav bodového konta, změna otevírací doby…). Podporované jsou však i standardní zákaznické displeje.


Různé možnosti tisku pokladních dokladů

Klasická pokladna umožní tisk paragonu. Řada zákazníků ale vyžaduje standardní daňový doklad ve formátu A4. POS NET umožňuje výběr druhu dokladu přímo obsluhou pokladny.

Nejen velkoobchody využijí možnost ukončení prodeje přímou fakturací. Pokladní systém POS NET spolupracuje v on-line režimu se skladovou částí systému – LUPA NET – a z pokladního místa založí a vytiskne fakturu.

Zajímavých změn doznala i klasická účtenka. Protože stále více účtenkových tiskáren podporuje grafický tisk, využili jsme toho, a Vaše účtenky mohou dnes využívat různé typy písma a přizpůsobit se tak grafickému image Vašeho podniku. Grafický tisk umožňuje i uživatelsky snadnou změnu grafického záhlaví i zápatí účtenky. Záhlaví (většinou logo firmy) asi často měnit nebudete, ale na konci účtenky můžete operativně přát hezké svátky, tisknout pozvánku na páteční koncert nebo informovat o chystaných prodejních akcích

Pokladní systém pro obchody a restaurace s EET

 


Kuchyňské terminály (restaurace)

Poměrně mladá je myšlenka doplnit obvyklý tisk objednávek (komand) na kuchyňské tiskárně o další informace a o snadné automatické třídění objednávaných položek. Na velké dotykové obrazovce jsou zobrazené objednávky k jednotlivým stolům s přehledným barevným znázorněním doby uplynulé od objednání, možností zobrazit stejné objednané položky (pro efektivnější přípravu) a řadu dalších údajů. Potřeby každé kuchyně jsou jiné, proto je nastavení zobrazovaných údajů a jejich rozmístění na obrazovce variabilní.

Položky jsou zobrazovány po jednotlivých stolech (a je možno i doobjednávat) a podle časové náročnosti přípravy jednotlivých pokrmů. Systém umožňuje „odklikávání“ jednotlivých fází výroby (zahájení, příprava, dokončení, expedice) na dotykové obrazovce a tím i informování obsluhujícího personálu o stavu objednávky. Stav objednávky pro obsluhující může být také zobrazen přímo na pokladně v seznamu otevřených účtů či v grafickém znázornění stolů, nebo jako další kuchyňský terminál na externím monitoru pokladny.

Zajímavé je nasazení kuchyňských terminálů v provozech s více kuchyněmi. V tomto případě tištěné objednávky směřují do jednotlivých středisek (minutková kuchyň, pizza…) a kuchyňské terminály v jednotlivých kuchyních poskytují informaci o celé objednávce – a tím i o předpokládaných dobách a stavu přípravy v ostatních kuchyních.

Systém práce s kuchyňskými terminály doporučujeme konzultovat s personálem – špatně nastavený systém přinese místo zefektivnění přípravy pouze komplikace kuchařům. Rádi Vám poskytneme i naše zkušenosti z různých provozů.

Pokladní systém pro obchody a restaurace s EET


Pokladní systém pro obchody a restaurace

Přenosné prodejní terminály – „mobilní číšník“

Rozvoj mobilních zařízení umožnil v poslední době obohatit standardní číšnické terminály o nové zajímavé možnosti.

Rozšíření dosavadních řešení do provozů bránila jednak vysoká cena (Orderman), jednak nedostatečná výdrž baterie a špatná čitelnost na slunci (PDA) a v neposlední řadě také grafické rozhraní odlišné od grafiky „hlavní“ pokladny.

Moderní tablety pracující na platformách operačních systému iOSx (iPad, iPod) nebo Android (Samsung Galaxy, Kindle Fire a další) mají dostatečně výkonnou grafiku pro zobrazení stejné obrazovky jako na „hlavní“ pokladně se stejným systémem práce, dostatečnou výdrž baterie i dobrou viditelnost na slunci. Jejich nespornou výhodou je i nízká cena vlastního tabletu. Možnost připojení profesionálního systému Orderman samozřejmě zůstává.


Pultový prodej, plovoucí účty (obchod)

Zákazníka u obslužného úseku lze operativně odbavit na systému několika vzájemně propojených pokladen. Obsluhující postupuje podél pultu společně se „svým“ zákazníkem a vydává zboží (saláty, sýry, uzeniny, masné výrobky), které markuje na odpovídající (nebo právě volné) pokladně.

Na libovolné pokladně následně ukončí prodej účtenkou nebo tiskem souhrnné objednávky (tzv. košíkový prodej).

S výhodou lze tohoto systému využít i v případě, kdy na jedné pokladně je více prodávajícími obsluhováno několik zákazníků současně.


Váhový systém pro obchod

Propojení pokladního terminálu s váhou je možné několika způsoby.

Nejčastěji je tento systém využívaný při vážení zeleniny a ovoce během markování v pokladním boxu (tzv. povinně vážené položky).

Zajímavé je také on-line propojení váhy s pokladnou do tzv. váhopokladny. Hmotnost zboží na váze se on-line zobrazuje na obrazovce obsluhy i na zákaznickém displeji a po odsouhlasení hmotnosti zákazníkem zboží přimarkujeme. Vznikne tak plnohodnotná vážící pokladna, která kromě funkcí klasických váhopokladen disponuje všemi dalšími možnostmi POS NET (prodej přes čárové kódy, pultový prodej s plovoucími účty, grafické rozhraní na straně obsluhy i zákazníka…). Tento systém je tak vhodný i pro malé prodejny potravin s pultovým prodejem.

Pokud systém pokladny a váhy rozšíříme o etiketovací tiskárnu, získáme systémovou váhu, kdy každé zvážené zboží je opatřeno samolepicí etiketou. Této konfigurace využijeme nejen při obsluhování zákazníka, ale také při tzv. balíčkování.

Pokladní systém pro obchody a restaurace


Zákaznický systém (obchod i restaurace)

Získání zákazníka, jeho udržení a motivace k dalším nákupům je alfou i omegou marketingu.

Zákaznický systém umožňuje na základě identifikace (nejčastěji karta s magnetickým proužkem) poskytnout zákazníkovi výhodu (některou z korunových či procentních slev, prodej v jiné cenové hladině).

Zákazník také může dle hodnoty svých nákupů sbírat body a získávat za ně bonus (slevy, odměny…).

A v neposlední řadě je možné, aby si zákazník předplatil kredit, ze kterého bude hradit své nákupy. Pokud kredit předplatí jeho zaměstnavatel, lze takto zabezpečit např. stravování zaměstnanců.

 Vzdálená správa pokladního systému

Vzhledem k použité databázové technologii je možné provádět administraci systému nejen z kanceláře restaurace či obchodu v místní síti, ale také vzdáleně přes internet. Můžete tedy „na dálku“ provádět operace, které personál nemá povolené, nebo uzavírat den, aniž byste museli být přítomni v provozovně.


Propojení na hotelové systémy

Pokud je restaurace součástí hotelu, je častým požadavkem možnost převádět útratu v restauraci na hotelový účet.

Pokladní modul POS NET v současné době takto spolupracuje se sedmi hotelovými systémy (Fidelio, Hores, ComArr, Agnis, Previo, Hotel Keeper a HOP). Systém je tomuto směru otevřený a připojení dalších hotelových systémů je možné.

Takto lze s hotelovým systémem propojit nejen samotnou restauraci. Zajímavým řešením je propojení jednotlivých prodejních míst zájmového areálu (Ski areál, ZOO…) s hotelem. Při lyžování se tak občerstvujete a nakupujete zboží a služby v celém areálu a touto útratou je zatěžován Váš hotelový účet – peníze nepotřebujete, prokazujete se pouze hotelovou kartou.

hotely-kolaz


pokladní systém a náhled účtenky

Propojení pokladního systému na kamerový systém

Pro zvýšení bezpečnosti prodávajícího i ochrany provozovatele podniku je možné doplnit POS NET o kamerový systém, který do obrazu kamery vkládá text účtenky nebo objednávky. Nejedná se však o pouhé pasivní doplňování textu do obrazu. Na základě rozpoznaných slov lze např. vyvolat poplachovou událost (přehrání zvuku v kanceláři, odeslání mailu…).

Texty vložené do obrazu jsou navíc ukládány do samostatné databáze kamerového systému, je možné v nich vyhledávat a následně přehrát videosekvenci s tímto textem (např. sekvence, při kterých bylo prováděno storno nebo bylo prodané cenné zboží).

Vlastní kamerový systém je moderní, s řadou dalších možností (počitadlo osob, záznam dle pohybu v zájmové části obrazu…).


Skladový systém pro obchod, restaurace i jiné provozy

Pokladní systém POS NET je součástí komplexního informačního systému LUPA NET, jehož druhým pilířem je skladový systém SKLAD NET. Pokladní systém POS NET lze však provozovat i samostatně a je možné jej připojit i k jiným skladovým systémům.

 

 

 

 

Poptáte

Konkrétní nabídka je zpravidla vypracována v návaznosti na společnou konzultaci, z níž vyplynou konkrétní požadavky a specifikace. Z naší letité zkušenosti vyplývá, že žádný provoz není úplně stejný, jakkoli se tak na počátku jeví.

Společně zavedeme

Na průběh instalace, na nastavení a vyladění systému dohlíží po celou dobu naši technici, ať již fyzickou přítomností na úplném počátku, či vzdálenou pomocí v průběhu celého procesu. Vaši pracovníci budou patřičně zaškoleni a seznámeni s potřebnými informacemi. S naší asistencí může být rovněž systém naplňován potřebnými vstupními daty (počátečními stavy skladu, skladovými kartami, recepturami apod.).

Poradíme

Své dotazy můžete volat na telefonní číslo +420 495 531 231, případně Hot line +420 777 334 697, a to v průběhu pracovní doby (Po-Pá 7:30-16:30). Během rozšířené pracovní doby (Po-Ne 7:30-21:00) mohou služby Hot line využívat zákazníci s předplacenou službou Podpora.

Registrační pokladny a elektronická evidence tržeb

Od roku 2016 byl v České republice postupně spuštěn systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. Zde pro Vás monitorujeme některé důležité informace.

Zobrazit

Aktuality

12. března 2020

Instalace nové verze startují koncem března

Od 1.5.2020 dochází k legislativní změnám v DPH. Přinášíme Vám novou verzi, která tyto změny řeší a společně s dalšími zajímavými funkcemi.

Sledujte nás

Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo