Koho a kdy se přesně týkají jednotlivé etapy EET?

Jaké příjmy podléhají EET

Na elektronickou evidenci tržeb — neboli EET jsme si snad všichni už trochu zvykli, respektive přestali jsme jí považovat za neznámého strašáka. Jelikož se ale jedná o poměrně velký ekonomický krok, byli podnikatelé, kterých se evidence týká, rozděleni do čtyř skupin podle oboru svého působení. Rozfázování je výhodné nejen proto, že se díky němu evidenční systém bude zatěžovat postupně a nikoli nárazově, ale hlavně proto, že se budou podnikatelé moci na přechod k EET v předstihu připravit.

Podrobné informace o tom, jaké tržby a v které formě podléhají EET najdete v našem detailním článku.

evidence tržeb
kalendář a termíny

EET a příjmy z minoritní činnosti

Máte-li příjmy z více činností, bere se pro povinnost EET v úvahu váš hlavní zdroj příjmů. Spolu s ním pak budou podléhat EET i vaše tržby z minoritní činnosti. Tržby z minoritní činnosti, které by měly evidenční povinnosti podléhat dříve než tržby z hlavní činnosti, nemusíte evidovat, pokud nejsou realizovány v samostatné provozovně (tj. provozovna je totožná jako u hlavní činnosti) a zároveň tvoří maximálně 49 % z celkových plateb této provozovny a současně v této provozovně nepřevyšují částku 175 000 Kč. Jakmile vám však vznikne povinnost začít evidovat tržby z hlavní činnosti, automaticky musíte ve stejném okamžiku začít evidovat i tržby z minoritní činnosti.

1 fáze EET (od 1. 12. 2016)

Jako první museli začít své tržby evidovat podnikatelé, působící ve sféře ubytovacích (hotely, kempy, tábořiště, penziony a další) a stravovacích služeb. U stravovacích služeb je ovšem vymezení, že své služby poskytují přímo na daném místě (restaurace, hospody, kavárny, ale také třeba jídelní vozy vlakové soupravy). U provozů, které poskytují pouze produkty, určené ke konzumaci s sebou (např. zmrzlina v kornoutu, popcorn v krabici, párek v rohlíku apod.) budou tržby podléhat evidenci až od 3. fáze (tj. od 1. 3. 2018).

2 fáze EET (od 1. 3. 2017)

Letos v březnu museli své tržby začít evidovat provozovatelé všech malo- i velkoobchodů, od stánků až po supermarkety a prodejny motorových vozidel a motocyklů.

pokladna v supermarketu
taxi

3 fáze EET (od 1. 3. 2018)

V příštím roce se spustí třetí fáze EET, kam spadá právě prodej již zmíněných jídel s sebou (zmrzlina v kornoutu, popkorn v krabici, párek v rohlíku apod.). Dále sem patří služby v dopravě (taxi, železniční osobní doprava a silniční nákladní doprava), svobodná povolání jako lékaři, zvěrolékaři či právníci a podnikatelé ve výrobě jako cukráři, pekaři či řezníci.

4 fáze EET (od 1. 6. 2018)

Do poslední etapy logicky spadají všechna výše nezmíněná podnikání, což platí hlavně pro vybraná řemesla a výrobní činnosti. Za všechny jmenujme například výrobu oděvů, nábytku, papíru a výrobků z něj, specializované stavební činnosti (elektrikář, malíř apod.) nebo osobní služby jako kadeřnictví či masáže.

Štítky: EET, Zákon o EET

Poptáte

Konkrétní nabídka je zpravidla vypracována v návaznosti na společnou konzultaci, z níž vyplynou konkrétní požadavky a specifikace. Z naší letité zkušenosti vyplývá, že žádný provoz není úplně stejný, jakkoli se tak na počátku jeví.

Společně zavedeme

Na průběh instalace, na nastavení a vyladění systému dohlíží po celou dobu naši technici, ať již fyzickou přítomností na úplném počátku, či vzdálenou pomocí v průběhu celého procesu. Vaši pracovníci budou patřičně zaškoleni a seznámeni s potřebnými informacemi. S naší asistencí může být rovněž systém naplňován potřebnými vstupními daty (počátečními stavy skladu, skladovými kartami, recepturami apod.).

Poradíme

Své dotazy můžete volat na telefonní číslo +420 495 531 231, případně Hot line +420 777 334 697, a to v průběhu pracovní doby (Po-Pá 7:30-16:30). Během rozšířené pracovní doby (Po-Ne 7:30-21:00) mohou služby Hot line využívat zákazníci s předplacenou službou Podpora.

Registrační pokladny a elektronická evidence tržeb

Od roku 2016 byl v České republice postupně spuštěn systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. Zde pro Vás monitorujeme některé důležité informace.

Zobrazit

Aktuality

12. března 2020

Instalace nové verze startují koncem března

Od 1.5.2020 dochází k legislativní změnám v DPH. Přinášíme Vám novou verzi, která tyto změny řeší a společně s dalšími zajímavými funkcemi.

Sledujte nás

Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo